1. Allereerst zouden wij het op prijs stellen dat, als je je kandidaat stelt voor kittens of een kat bij Ziggy’s Poezenparadijs, je niet op dezelfde moment in andere asielen gaat shoppen.  Wij laten ALTIJD iets weten en dit binnen de 2 à 3 dagen, dus het zou fijn zjin om even onze reactie af te wachten voor je je al kandidaat gaat stellen voor andere katjes.
  2.  Kittens mogen pas vanaf de leeftijd van 8 weken een eerste bezoek ontvangen en komen ook pas op dat moment in het mapje “ter adoptie”, zowel op fb als op onze website. Het heeft geen zin om te reageren op foto’s of filmpjes van kittens die je ziet voorbijkomen, en die bv. pas aangekomen zijn in de opvang, die dus NIET in het mapje staan, want er is geen sprake van adoptie.
  3.  Voor kittens die in het mapje “ter adoptie” verschijnen kan je je kandidaat stellen, via onze vragenlijst. In de beschrijving van de kittens zal je altijd een link vinden naar onze vragenlijst.
  4. Alle kandidaten krijgen bericht of ze gekozen zijn of niet. We gaan niet voor de eerste kandidaat, we gaan voor de beste kandidaat. Het kan dus wel even duren voor je ons hoort, omdat we iedereen een kans willen geven. Het is de bedoeling dat je mailbox wel in de gaten houdt de dagen na je kandidatuurstelling.
  5. Er wordt een eerste en een tweede kandidaat gekozen. De eerste kandidaat mag op bezoek komen, de tweede wordt verwittigd moest de eerste niet voor de kittens kiezen na bezoek.
  6. Na bezoek horen wij graag of je de kittens wenst te adopteren en indien je wenst door te gaan met de adoptie krijg je een betaalverzoek.
  7. Enkel na betaling zijn de kittens definitief gereserveerd.(Adoptiebijdrage is € 150,00 / kitten)
  8. In de advertentie zal altijd een geschatte datum van vertrek vermeld worden en het heeft geen zin om te proberen deze datum te veranderen en vooral niet te vervroegen, kittens blijven sowieso tot 12 weken in opvang, dat is wettelijk verplicht.
  9. WIJ WERKEN NIET MET WACHTLIJSTEN! Geen kittens op de pagina “ter adoptie” = geen kittens beschikbaar en het heeft geen zin omdan een aanvraag in te vullen.